Beleveniscommunicatie


“”Als de traditionele middelen niet (meer) werken””

Sinds 1985 organiseert Straver voor opdrachtgevers speciale communicatie projecten. Die projecten monden uit in de niet traditionele media en communicatie.

Die zogenaamde “”Special Projects”” ontstaan vaak als de gebruikelijke media en reclame niet toereikend zijn om marketing en corporate doelstellingen te realiseren. Of een geïntegreerde en multimediale aanpak wenselijk is. Via PR - en media events kunnen wij die doelstellingen dan wel bereiken. De projecten monden uit in bijvoorbeeld veel pers en TV- aandacht, relatie-marketing, kennis-overdracht, rumour around the brand of het benadrukken van de merkbeleving. En de sympathie voor de organisatie.

Deze grootschalige communicatieprojecten ontwikkelen wij veelal in samenwerking met merken,reclamebureaus, TV producenten, beursorganisaties, uitgevers, mediabureaus en marketing- professionals. Voor zowel bedrijfsleven, overheden, instanties als non profit organisaties.

Feel, look and touch

De vorm varieert van belevenis-communicatie, brandentertainment en sponsoring, events en festivals, televisie en beurs concepten tot bijeenkomsten en congressen. Gemeenschappelijk is de drie- dimensionale vorm van die bijzondere relatiemomenten.Face tot face. Feel, look & touch dus.

Onze missie voor onze opdrachtgevers
Een kwestie van Bereiken, Beroeren en Binden van de doelgroep. Daar werken wij aan. Ook voor u. Onze professionals hebben ieder minimaal 10 jaren ervaring als journalist, TV uitvoerend producent, beurs - en eventmanager of als programmaredacteur, festivalproducer of communicatie / PR adviseur. Seniors dus met synergie tussen disciplines ten dienste van een optimale aanpak. Conceptueel sterk. Kennen de haalbaarheid en succesfactoren. Met ervaring en kennis van leisure, media, financieel, vastgoed, cultuur, overheid, FMCG en retail tot zakelijke dienstverlening.

 

 

Straver Communicatie en beleveniscommunicatie projecten.


De praktijkvoorbeelden

Martell cognac en Flairck

Martell cognac is een van de meest prestigieuze cognacs ter
wereld. Dit A-merk wil zich positioneren bij jonge welstandige consumenten. Binnen een concept van beleveniscommunicatie
werd een tournee van de muziekgroep Flairck, langs bijna 100 theaters, centraal gezet. Een culturele kapstok ontstond voor: retaileracties, landelijke affichering, TV-exposure en relatie-momenten. Met als resultaat een verhoogde omzet, free publicity
en imagobevestiging.

Het Nederlands Rode Kruis (NRK) en RTL4

Het Rode Kruis is afhankelijk van de werving van donateurs en vrijwilligers. Een jaarlijks TV programma via RTL4 moet dat bereiken. Straver Communicatie ontwikkelde in samenwerking met Endemol Special Projects een nieuw programmaconcept gepresenteerd door Ursul de Geer. Straver treedt op als executive producer namens de opdrachtgever, selecteert gasten en TV beelden, geeft issue - en integriteitadviezen ter bewaking van de gevoelige corporate en non politieke identity van het Rode Kruis. Het resultaat aan het eind van een avondvullend TV programma: duizenden donateurs en enkele honderden vrijwilligers erbij.

DTZ Zadelhoff Vastgoed en The Residence Polo Cup

Nederlands grootste vastgoedmakelaar DTZ bestaat 25 jaar, fuseert en presenteert haar nieuwe internationale huisstijl. Straver Commu-nicatie ontwikkelt een exclusief en mediageniek paardenpolo evenement op het Haagse Malieveld. Ruim 1.200 gasten zijn aan- wezig. Van captains of industry, politiek en artiesten tot prominenten en koninklijk huis worden ontvangen in luxe tenten paviljoens. Rond dit evenement produceert Straver Communicatie het TV programma Achter de Schermen i.s.m. de TROS. Het bureau draagt verder zorg voor het events-management, huisstijlbewaking, mediaproductie, de PR en promotie.

Koopwoningenbeurs

Een grote gemeente wil bewoners van lage huurhuizen laten doorstromen naar aantrekkelijk koopwoningen op Vinex locaties. Straver Communicatie ontvangt de opdracht een concept en campagne te ontwikkelen. De Koop-woningenbeurs ontstaat. Een grootschalig beurs concept waar fysieke ontmoeting tussen markt en makelaardij mogelijk is. Om optimaal te communiceren en aandacht te genereren realiseert het bureau rond de beurs krantenspecials, full color magazines, persmeetings en een congres met de staats-secretaris van Volkshuisvesting.

Nederland Attractief
In samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme werkt Straver Communicatie aan een uniek evenement waar de Nederlandse vrije tijdsmarkt zich presenteert. Van Efteling tot Tussaud.Van museum tot casino. Binnen een bijzonder beursconcept ontstaat een collectief evenement. Ondersteuning door alle vormen van media, radio, TV, kranten, bill boarding, flyers en meer. Het publiek waant zich in een live attractiebrochure. Zij maken driedimensionaal kennis met de deel -nemers. Dat is immers de kracht van de deelnemers. Speciale acties stimuleren aandacht. En Nederland Attractieland zit in de lift.

De Nederlandse Spoorwegen en nieuwe generatie stations

De NS ontwikkelde een nieuwe generatie (piramide) stations. Straver werd gevraagd een concept te ontwikkelen voor een media en openingsspektakel. Het concept richt zich op de NS en politieke top en belangenorganisaties. Er wordt een theaterconcept en buiten -evenement ontwikkeld. Relaties worden door een klank-, licht- en beeldenspel meegevoerd door het oude Egypte. Buiten ontstaat een massaal evenement voor het publiek. Het thema Indiana Jones voert daar de bezoekers mee in een uitdagende wereld. Het nieuwe elan van de spoorwegen komt tot uiting. Met TV coverage door het NOS journaal, RTL nieuws en schrijvende media.

Jaap van Zweden in concert

Sinds vele jaren voerde Straver communicatie het sponsormanagement van Jaap van Zweden. Via grootschalige (inter)nationale concertreeksen worden organisaties als de KLM, Renault en het VSB fonds de mogelijkheid geboden zich via communi -catie te associëren met Jaap van Zweden. Straver draagt zorg voor concept ontwikkeling, communicatiemiddelen, contractbegeleiding en mediacontacten.

Dagblad Unie en Altijd in de buurt show.

De Dagblad Unie wil haar Huis aan Huiskranten dichter bij de doelgroep brengen en de commerciële binding met adverteerdergroepen versterken. Straver Communicatie ontwikkelde daarvoor de Altijd in de buurtshow. Een roadshow langs grootschalige winkellocaties. Het publiek komt door entertainment, interactieve spelen, prijsvragen en affichering bijna fysiek in aanraking met de kranten en de mensen erachter. De winkellocaties biedt de kranten een platform om in store te communiceren en door een collectieve benadering de advertentieomzet van retailers vergroot. Een sympathiek en effectief medium ontstaat. Dat jaren bestaansrecht en effect heeft. Met stijgende advertentieomzetten en naamsbekendheid.

European Festivities

Na Frankrijk, Duitsland is nu Nederland aan de beurt om de European Festivities te organiseren. Straver Communicatie wordt ingeschakeld om bij te dragen aan het bidboek en conceptontwikkeling van dit megaproject. Uiteindelijk voert het bureau het totale ventsmanagement. Een vierdaags grootstedelijk event ontstaat. Compleet met themadorpen, TV journaals, VIP ontvangsten, concerten, congressen, exposities, gala’s, magazines en affichering. En 400.000 bezoekers met dagelijks TV aandacht in bijna alle actualiteitenrubrieken en dagbladen. Een team werkt meer dan 1,5 jaar aan het project.

Wereld Omroep Nederland 60 jaar

Onze eigen Wereld Omroep bestaat 60 jaar. Straver ontwikkeld een concept onder het thema “”Het beeld van Nederland”” Binnen dit concept kunnen zowel de radio als TV afdeling zich fysiek presenteren. Het thema geeft via een “beeldentuin” rond het gebouw uiting aan alle facetten van Nederland. En geeft dus verbeelding van de programmering van de WON. Het concept is beeld-,geluids- en nieuwswaardig. Geeft gelegenheid om omroepcollega’s te ontmoeten. Compleet met entertainment, concerten en hospitality.

Aanpakfestival – een totaalmanifestatie

Het stadsdeel Zuid West Den Haag (60.000 bewoners) heeft een intensieve tijd van renovatie en stadsvernieuwing achter de rug. Binnen een totaal concept ontstaat het Woningbouw festival. Een unieke prijsvraag voor bewoners om eigen woningen ontwerpen. En daadwerkelijk worden de winnende ontwerpen gerealiseerd. De voorloper van individuele stadsarchitectuur ontstaat. Met alle media aandacht van dien. Het project kunst aan de gevel ontstaat. De grauwe hoge muren van flats worden voorzien van immense kunstuitingen. Natuurlijk binnen de wensen van mensen. Ter afsluiting van het geheel wordt een slotmanifestatie gehouden. Van sport in het FC Den Haag stadion, festiviteiten in de wijken tot wekenlange consumentenacties in de winkels. Feestelijkheden, en beleef het sociale leven. Resultaat: sociale activering van bewoners, trotsheid op de wijk. De prettige woonbeleving is weer terug. Thuis en op de straat.

The Rosenberg Trio en FDC hypotheekadviseurs

FDC hypotheekadviseurs is de 4e grote hypotheek- keten in Nederland met bijna 60 kantoren. Via een sponsor-programma ontwikkelde Straver Communicatie een verbintenis met het vermaarde The Rosenberg Trio.

Een aantal jaren vormen de Nederlandse theaters waar het trio speelt een communicatie platform voor stijlvolle ontvangsten van klanten en relaties van de hypotheekketen. Er worden speciale Cd’s geprodu- ceerd en speelt de muziek en het Trio een rol bij commercials en advertising. Er ontstaat een fenomeen waar de RTV en schrijvende media graag aan meewerken en tal van additionele reclame uitingen ontstaan. Het resultaat, veel interne motivatie, uitbreiding van het aantal kantoren, stimulering van het aantal bemiddelingen, stijging van de naamsbekendheid en imagoverbetering.

Koninginnenach Den Haag
Het fenomeen Koninginnenach ontstaat in, hoe kan het ook anders in Den Haag. De nacht voor de Koninginnedag bruist het nachtleven in de Hofstad. Podia, 150.000 bezoekers, en actieve horeca. De popstad komt tot leven. Maar het evenement moet groeien – naar inhoud, betekenis en in de media. Dat betekent een financiële impuls. Straver Communicatie realiseert een sponsorplan, werft fondsen, creëert media-middelen en adviseert in het totaal concept. Het resultaat is dat dit evenement landelijke bekendheid heeft en niet meer weg te denken is. En als aanhaker voor wisselende merken als Heineken, Fortis en Drum. Met ieder op zich weer spin off acties en campagnes.

Nederlands Zuivelbureau en kaaskeurderkeuringen!

Een onderdeel van de Nederlands Kaaspromotie is het Nederlands Kaaskeurder Concours. Niet de kazen ter keuring maar de kaas -keurders zelf. Want hun niveau bepaalt de kaaskwaliteit. Straver’s bureau wordt gevraagd een nieuw concept voor de prijsuitreiking en media-aandacht te realiseren.

In het Goudse theater ontstaat een media event. Compleet met show, prominenten, sponsoring door grote kaasmerken, interviews door kranten en veel uniek beeld -materiaal. Nog nooit zag Nederland zoveel kaas -specialisten bijeen, Nog nooit zoveel Nederlandse kaas- soorten op een plek bijeen. Het theatertoneel vormt een grote trotse kaasplank.

Woningbeheer oprichtingseminar
De Woningbeheer NV maakt zich los van de gemeente. Zij wordt beheerder van meer dan 10.000 woningen. Straver Communicatie krijgt de opdracht om dat als startmoment te laten beleven door medewerkers, politiek en media. Een bijzonder seminar ontstaat. Binnen een redactionele formule wordt in een talkshow o.l.v. Volkskrant’s Jan Tromp een interactieve discussie gevoerd met kop -stukken uit de Volkshuisvestingwereld. Om de nieuwswaarde van het moment te vergroten geeft Prof. Priemus (hoogleraar Volkshuis- vesting) zijn bevindingen uit een groot onderzoek als primeur weer. Met als gevolg; veel media aandacht.

Internationale Vrede van Rijswijk

In 1997 is het 300 jaar geleden dat 6 Europese landen de internationale Vrede van Rijswijk sloten. Het is voor het eerst dat via diplomatieke weg vredes-onderhandelingen plaatsvinden. Straver Communicatie organiseert 6 maanden lang diverse activiteiten. Van wagenspelen en exposities tot een congres met vertegenwoordigingen van ambassade’s en instanties. Van educatieve billboards tot een grootschalige opera met 200 medewerkenden in de openlucht en meer dan 25.000 bezoekers.

Rijswijk kent talloze hoofdkan toren en ministeries en officiële instanties. Vele van hen participeren actief of sponsoren het bijzondere project dat de herleving weerspiegelt van internationale betrekkingen door de eeuwen heen. Maanden lang staat Rijswijk in de publicitaire belangstelling.

Opening nieuwbouw 2e kamer

De nieuwbouw 2e kamer is gereed. Straver Communicatie ontvangt het verzoek om een grootschalige publieksfeest rond deze opening te ontwikkelen en te organiseren. “Dansen op het plein” ontstaat. Een avondmuziekfestival in de buitenlucht. Sfeervol verlicht. Optredens van grote Nederlandse artiesten. Van toen en nu. Zonder pretenties. Alles met een doel. Feest, feest, feest.

Vondelparkfonds
Het Vondelpark staat op moerasachtige grond. Fondsen zijn nodig om grootschalige grondherstel en verhoging uit te voeren. Naast de
Gemeentelijke bijdrage van Amsterdam zijn er gelden nodig van het bedrijfsleven. Straver komt met de campagne. “”Laat het Vondelpark niet zakken”” Een serie van charity concerten en belangeloze optredens van cabaretiers en het concertgebouw-orkest. Compleet met veiling van kunstwerken. Met opbrengsten voor het fonds.

En verder…………………..

Sponsorbegeleiding
Straver communicatie begeleidde sponsorcampagnes en brandevents voor
onder meer:Citroen, HBG, Mercedes, Scapa of Scotland, Mens Makelaars,
Marlboro, VSB, Haagsche Courant, AXA, Laura Fygi, Laurens van Rooyen,
Het Goede Doel, Het Volksbuurtmuseum e.v.a.

Media ontwikkeling
Straver communicatie ontwikkelde pogrammaformats /concepten voor:
TROS, AVRO, Endemol, Radio Noordzee, RTV West, diverse producenten

Bureau concepten
Straver communicatie ontwikkelde concepten voor:
DDB Result, Winkelman & van Hessen, BSUR, Optima Forma e.v.a

Project advies & management
Al ruim 15 jaar werkt(e) Straver communicatie als adviseur en management aan communicatieprojecten, events, congressen, festivals, media producties voor:

Parkpop, Uitmarkt, Profrond van Nederland, Catamaran Course De L’’Europe,Rabopop concerten, Brandweer/Politiefeest, gemeente Den Haag en Rijswijk,
Stichting Promotie Den Haag, Ministerie van Justitie, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ING Nationale Nederlanden, Nederlands Congres Centrum e.v.a.