De dienstverlening

De dienstverlening van Straver Communicatie kent drie verschillende werkunits.

Media

Deze unit ontwikkelt veelal eenmalige producties. Zoals brochures, sites, huisstijlen, advertenties, events, nieuwsbrieven, symposia en handelsdrukwerk.

Marketing

De unit marketing kent diverse functies. Van concurrentie-analyses, marktmonitoring, strategiebeschrijving, klanttevredenheidsonderzoeken tot imagovraagstukken etc. De klanten wensen hier een doordachte marketingstrategie voor meerdere jaren. Zij willen fundament onder het bedrijf en dus inzicht in markt en omstandigheden, nog voordat de diensten of nieuwe producten in de markt worden gezet.

Communicatiemanagement

Communicatiemanagement is de dagelijkse regie van PR en promotie. Het omvat het opstellen van communicatie-plannen (intern en extern), eventsmarketing, issuemanagement, public relations, persvoorlichting en sponsoring. Maar ook huisstijlbewaking en imagoverbetering zijn taken die Straver Communicatie permanent vervult.Opdrachtgevers, zijn veelal organisaties zonder een eigen communicatie- of PR/reclame-afdeling. Maar wel hechten aan klankbord en uitvoeringscapaciteit m.b.t. strategie en middelen.

Beleveniscommunicatie

Met de komst van televisie, radio en internet werd aanvankelijk de vorm van 3-dimensionale communicatie via events naar de achtergrond verdreven. Momenteel is er juist weer behoefte aan een live-concept dat de consument weer raakt. Daarom wordt teruggegrepen naar vormen van beleveniscommunicatie. Uiteenlopend van merkevents, sponsoring, bijeenkomsten, interactieve presentaties tot grootschalige en permanente productpresentaties.

Straver Communicatie binnen de events en beleveniscommunicatie drie disciplines.

1.Conceptontwikkeling

Dit is een adviserende en creatieve discipline en is actief in het ontwikkelen van marktgerichte concepten en het verwerven van licenties op concepten.

2 . Eventsmanagement

Deze discipline is uitvoerend en organiserend. Het regelt logistiek, ondersteunende publiciteit, faciliteiten, programmering en verzorgt de regie van evenementen en projecten.

3. Eventsmarketing en -sponsoring

Deze discipline verricht marktmonitoring, gaat op zoek naar bestaande events voor sponsorende bedrijven, brengt cijfers en feiten in kaart en informeert cliënten over marktgegevens en het mediabereik van events.