Nieuwsbrief

Straver in (ter) actie

Thema: Huisstijl

 

Een nieuwe (t)huisstijl voor Straver Communicatie
Recente projecten
Column
Tips, tools en visie
Visitekaartje
Opvallen in Nederland?
Colofon

Een nieuw Millennium een nieuwe 'thuisstijl'

Een nieuw Millennium. Een periode voor andere inzichten, ruimte voor meer marktwerking, een ogenblik stilstaan bij onze drijfveren, een motiverend moment voor innovatie, veroorzaker van oorspronkelijke ideeën, reden tot vernieuwing?

Dezelfde naam, maar dan anders
Met de start van dit nieuwe millennium vonden wij het moment gekomen om onze naam te wijzigen in Straver Communicatie. Kort en bondig, met als uitgangspunt dat opdrachtgevers bij het bureau niet alleen afhankelijk zijn van de naamgever. Hier werkt een team van medewerkers aan het gehele communicatietraject.

Een moderne huisstijl
Nog een nieuw jasje! De wijziging van onze naam, komt ook visueel tot uiting in onze huisstijl met een nieuw logo. Het zakelijke donker blauw verenigen wij met de warmte van oker/oranje. De twee wijzende driehoeken verbeelden zender en ontvanger, geven richting aan de boodschap en drukken evenwicht uit, hoor en wederhoor. De pay off - Bereiken, beroeren en binden - is onze belofte aan de opdrachtgevers. Het zijn de pijlers waarop wij voor cliënten bouwen aan resultaatgerichte communicatie (-campagnes).

Een origineel kantoor
Inmiddels hebben wij een nieuw kantoor betrokken. Wij kiezen bewust ook voor een nieuwe 'thuisstijl'. Ruim, licht en historisch markant is het adres Herenstraat 24 in Rijswijk. Een gemeentelijk monument uit 1897. Het pand heeft een opvallende voorgevel, met kunsthistorische waarde.

(per augustus 2002 is ons kantoor Raadhuisplaza 23 in Heeswijk Dinther ook van start gegaan. Daar focussen wij ons op beleveniscommunicatie en de leisuremarkt.)

 

 

Herenstraat 24

 

Recente projecten

Straver Communicatie verzorgde onder andere:

 • de productie van een grootschalig Gemeentelijk Millenniumfestival;
 • de herpositionering van hypothecaire software;
 • de formulering van marketingadviezen aan een gespecialiseerd softwarebedrijf;
 • marketingadviezen aan een gespecialiseerd softwarebedrijf;
 • de ontwikkeling en uitvoering van een klanttevredenheidsonderzoek.

 

 

Straver en huisstijl

Straver Communicatie heeft reeds voor diverse opdrachtgevers de huisstijl ontwikkeld of gerestyled. Daarbij begeleidde zij het gehele traject van concept en ontwerp tot productie van de nieuwe middelen. Uiteraard hoort ook de vervaardiging van een huisstijlhandboek tot dit traject. Die begeleiding bestaat naast het vaststellen van een eisenpakket ook uit vormgeving, implementatie, productie, een huisstijlhandboek en -bewaking.

Het Gemeentelijk Millenniumfestival

 

Straver streeft naar….

Bij het verlaten van mijn bureau bekeek ik met trots ons nieuwe kantoor- pand. Stapte in de auto, die om meer redenen dan alleen zijnde een vervoermiddel, verkozen was boven die andere vierbanders en bedacht dat de nieuwe geluidsset niet alleen goed klonk, maar mij ook qua vorm en merk aanspraken. Ik was een voldaan mens.

Via de heldere ANWB borden was ik snel in staat mijn weg te vinden naar een nieuwe klant.

Het gesprek bij de klant was constructief. Een directeur met een marktvisie die ik kon delen. Duidelijke standpunten en blikken van verstandhouding gaven blijk van wederzijdse sympathie. Daar kan je iets mee. Dan ben je in staat om je een beeld te vormen.

 

Terugrijdend in de vooravond besloot ik rechtstreeks naar huis te gaan. De vertrouwde weg langs de weilanden met koeien had ondanks de mestgeur altijd haar bekoring. En thuis? Thuis geurde een heerlijke maaltijd mij vanaf een stijlvol gedekte tafel tegemoet. Het heerlijke moment van thuiskomen, blijft voor mij naast herkenning ook telkens weer een belevenis.

Zo moet het dus zijn; jouw product en merkt roept herkenning herkenning op, je wilt het ook voelen, altijd zien, als het kan proeven en ruiken. Ook een huisstijl moet je beleven. Als het kan, moet het een 'thuisgevoel' oproepen. Vereenzelvigen dus.

Straver streeft naar het beleven van een 'thuisstijl'

Tips, tools & visie

Het is noodzaak voor een organisatie om zich herkenbaar te presenteren. Een goede huisstijl kan bijdragen aan de herkenbaarheid, de bekendheid, het imago en het zelfbewustzijn van een organisatie.

Huisstijldragers zijn onder meer:

 • handelsdrukwerk
 • nieuwsbrief
 • (personeels)advertenties
 • relatiegeschenken
 • wagenpark
 • web site
 • bedrijfskleding
 • kantoormeubilair (huisstijlkleuren)

Functionele eisen:

 • Het logo moet zich voldoende onderscheiden van beeldmerken van andere organisaties, vooral van organisaties in dezelfde branche;
 • De vorm moet er een zijn die zich gemakkelijk in het geheugen nestelt.
 • Technische eisen:
 • Toepasbaar op heel klein tot uitzonderlijk groot formaat (van balpen tot fabrieksgebouw) en in kleur en zwart-wit;
 • Geschikt om digitaal te worden opgeslagen en afgedrukt of om te worden toegepast op video en via andere visuele elektronische media, zoals Internet;
 • voldoende flexibel om te worden toegepast op nieuwe uitingen die in de ontwerpfase nog niet bekend waren.

Visitekaartje

Bij Straver Communicatie werkt een vast team van adviseurs, vormgevers, redacteuren en producers. Daar waar nodig wordt er een beroep gedaan op een netwerk van externe specialisten. De dienstverlening van Straver Communicatie omvat onder meer:

Media
Straver Communicatie zorgt met de unit media voor een snelle en adequate ontwikkeling van diverse communicatiemiddelen. Van de productie van intra- en internet, huisstijlen, advertenties, events, nieuwsbrieven, tot symposia en brochures. Kern van deze activiteiten zijn tekstproductie, concepting, creatie en vormgeving.

Marketing
Straver Communicatie vervult binnen de tak marketing voornamelijk onderzoeksfuncties. Zoals concurrentieanalyses, het in kaart brengen van de afnemersmarkt een arbeidsmarktonderzoek tot het formuleren van een marketingstrategie en klanttevredenheidsonderzoeken .

Communicatiemanagement
De unit communicatiemanagement voert de dagelijkse regie voor opdrachtgevers die niet beschikken over een eigen communicatieafdeling. De werkzaamheden van deze unit bestaan uit het opstellen en bewaken van communicatieplannen, eventsmanagement, public relations en persvoorlichting, sponsoring en communicatietraining. Ook huisstijl- en imagobewaking zijn taken die vervuld worden.

Straver Communicatie biedt opdrachtgevers extra uitvoeringscapaciteit, specifieke deskundigheid en klankbord voor directies en (communicatie)managers.

Opvallen in Nederland?

Onderscheidend vermogen
Individuele herkenbaarheid en presentatie, daar gaat het om aan het begin van dit nieuwe millennium. Onno Maathuis van de Positioneringsgroep noemt het in zijn proefschrift 'Corporate branding'. Hij geeft de noodzaak aan van een positieve bekendheid voor de onderneming als geheel en voor de afzonderlijke bedrijfsonderdelen. Het is een steeds groter wordende vereiste om het onderscheidend vermogen ten opzichte van de steeds meer op elkaar lijkende concurrentie en producten te waarborgen. Beeldvorming, associatie en belevingskenmerken worden belangrijker dan de producteigenschappen zelf.

Belevingskenmerken
Bij die belevingskenmerken horen ook kantoren en bedrijfsgebouwen. De bezoeker, passant of potentiële klant baseert een deel van zijn oordeel op uiterlijke kenmerken. Maar ook een flamboyante uitstraling zoals die van Richard Branson, maakt dat zijn merk Virgin een platform wordt van life style, waardoor het even makkelijk CD's, cola als financiële producten kan slijten.

Kantoor media, marketing en communicatiemanagement 
Herenstraat 24,2282 BT Rijswijk
Tel.: 070 – 390 74 74, Fax: 070 – 3989089

Kantoor beleveniscommunicatie en leisure & marketing 
Raadhuisplaza 23, 5473 CX Heeswijk- Dinther 
Tel.;0413-209 011 Fax.; 0413-209 192

e-mail:  info@stravercommunicatie.nl
internet: www.stravercommunicatie.nl