Projecten

Klant:       het Nederlandse Rode Kruis
Project:      De kerstwens RTL4 (tv-programma). 

www.rodekruis.nl

Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) is jaarlijks afhankelijk van duizenden vrijwilligers en fondsenwerving. Straver Communicatie (SC) ontwikkelde een concept voor een TV-programma. Met als doel het werven van fondsen en vrijwilligers. Daarnaast werd SC gevraagd om communicatie-adviezen, de interne traffic en productie te organiseren en de corporate identity te bewaken. Binnen enkele weken realiseerde SC een TV-concept in nauwe samenwerking met Endemol Special Projects.

Activiteiten: Persvoorlichting, reportage, monitoring, programmasuggesties, communicatie-en integriteitsadviezen, directieklankbord.

Klant:       Nederlands Zuivel Bureau
Project:      Nederlands Nationaal Kaaskeurders Concours

www.zuivelonline.nl

Het Nederlands Zuivel Bureau (NZB) organiseert jaarlijks een actieweek voor de oerhollandse kaasbranche. Tijdens deze week komen honderden vakmensen uit de branche bijeen om kennis uit te wisselen en het peil van hun eigen keuringskwaliteiten te meten. SC ontwikkelde een nieuw concept voor deze actieweek en in het bijzonder voor de finaledag. Er werd een speciaal gala in de Goudse Schouwburg gerealiseerd. Daarnaast verzorgde SC de sponsorwerving en werd een relatiemarketing-programma vormgegeven.

Actviteiten: Sponsorpropositie, perscontacten, uitnodigingskaarten, programmering, eventsmanagement, audiovisuele hulpmiddelen.

 

Klant:       DTZ-Zadelhoff Vastgoed
Project:      25-jarig jubileum en de introductie van de nieuwe huisstijl 

www.dtz.com

“”DTZ-Zadelhoff Vastgoed bestaat 25 jaar en introduceer de nieuwe huisstijl.”” Dat waren de ingrediënten voor de opdracht. SC bedacht een exclusief evenement voor toprelaties, veel mediagenieke momenten en zocht onder-scheidende invalshoeken t.o.v van alle reguliere relatieevenementen in Nederland. Onder de titel "The Residence Polo Cup" werd op het Haagse Malieveld een meerdaags polo/ruitersport evenement gerealiseerd. Uit Engeland, Ierland, Uruguay en Argentinië, werden poloteams overgevlogen. DTZ-Zadelhoff kreeg een eigen poloteam.

Binnen een luxe vormgegeven tentpaviljoen werden zo'n 1200 toprelaties, captains of industry, politici en rominenten ontvangen. Zowel de schrijvende media als de televisiemedia waren in groten getale aanwezig. SC produceerde in samenwerking met de TROS een speciaal televisieprogramma, onder de titel "Achter de schermen".

Activiteiten: Mediacontacten, conceptontwikkeling, communicatieadviezen, programmering en eventsmanagement .

 

Klant:       Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Project:      Marketing / imago campagne Laakhavengebied 

www.gemeentedenhaag.nl

De gemeente Den Haag wil één van haar grootste en oudste industriegebieden renoveren en herstructureren. SC werd gevraagd een advies uit te brengen over imagoverbetering. Tevens gaf SC zijn visie over een te voeren marketingcampagne, met als doel de aantrekkelijkheid van het gebied en daardoor de vestiging van nieuwe bedrijven te bevorderen. Er werd merk-campagne ontwikkeld, er kwam een nieuwe huisstijl, er werd een strategisch advies en een concept voor een marketing-communicatieplan geschreven. Daarnaast werd een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor betrokkenen uit de vastgoedsector en voor decisionmakers.

Activiteiten: Huisstijlontwikkeling, strategische adviezen en relatie-activiteiten.

 

Klant:       Gemeente Den Haag
Project:      Koopwoningenbeurs

www.gemeentedenhaag.nl

www.residentie.net

De gemeente Den Haag wil bewoners in de huursector de mogelijkheden van koopwoningen onder de aandacht brengen. SC werd gevraagd een concept te bedenken voor de promotie van het eigen woningbezit. Nog voor de trend van alle woon- en tuinprogramma's realiseerde SC een beursconcept waarin projectontwikkelaars, makelaardij en financiële instellingen zich konden presenteren. Dit driedaagse evenement kende tevens een vakavond met een forumdiscussie en voordracht door de staatssecretaris van Volkshuisvesting.

Rond deze beurs werd een groot media-offensief ingezet. Met name door het unieke karakter werd veel publiciteit gegenereerd.

Activiteiten: Beursconcept, persvoorlichting, communicatie-advies en strategische adviezen.

 

Klant:       Sijthoffpers
Project:      In de knip 

www.haagschecourant.nl

Sijthoffpers is één van de grootste dagbladuitgevers van Nederland. Het bedrijf wil een bredere marktbenadering met advertenties, gebruik van multimediale producten en publieksacties. SC ontwikkelde voor deze uitgever een geïntegreerd advertentieproduct voor uiteenlopende adverteerdersgroepen. Het aanbod bestond uit actie-advertenties gekoppeld aan radiocommercials, instore reclame en actie/kortingsaanbiedingen voor de consument. Onder de naam "In de knip" presenteerde SC dit multi-advertentiepakket aan adverteerdersgroepen. Een succesvol fenomeen ontstond.

Activiteiten: Instore advertising, bill boarding, consumentenacties, wervingsbrochures, sales-briefings, advertentiecoupons en promotieteams.

 

Klant:       Martell Cognac
Project:      Flairck Theatertour 

www.martell.com

Martell Cognac is één van de meest vooraanstaande A-cognacs in de wereld. Multinational Seagram wilde Martell als merk dynamischer presenteren. SC kreeg de opdracht een project te ontwikkelen waarin Martell haar merkbeleving meer kon richten op de jonge welvarende consument en waarbij het imago een jonger en dynamischer uitstraling kreeg. Er ontstond een concept voor beleveniscommunicatie met een centrale rol voor de vermaarde muziekgroep Flairck. De 80 voorstellingen van Flairck gaven het publiek het gevoel alsof zij als het ware een extravagante live commercial meemaakte. Het theater werd een communicatieplatform om zowel de retailer als de media te bereiken. Er ontstond een PR-instrument voor in- en externe doelgroepen. Met Martell flessen werd een speciaal nummer gecomponeerd, dat meerdere malen als tv-special is uitgezonden. Een co-productie tussen SC en reclamebureau DDB.

Activiteiten: Conceptontwikkeling, imagocommunicatie, media en PR, ontwikkelen van interne en externe communicatiemiddelen

 

Klant:       Lucas Stichting
Project:      Fusie begeleiding onderwijs 

www.lucasstichting.nl

De Lucas Stichting is een samenvoeging van een 40-tal scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, met zo'n 1.200 lesgevenden en ondersteunend personeel. In het kader van schaalvergroting werd een fusie ingezet. SC kreeg de opdracht de communicatie rond deze fusie te begeleiden. Er werd een intern communicatieplan opgesteld en inzake het veranderingsmanagement gaf SC advies.

Activiteiten: Beleidsondersteuning, huisstijlontwikkeling, persbegeleiding, brochure, interne communicatie.

 

Klant:       Nederlandse Spoorwegen
Project:      Opening station 

www.ns.nl

Voor een nieuwe generatie stationsgebouwen vroeg de NS aan SC een media- en openingsspektakel te ont-wikkelen. Als uitgangspunt gold het architectonisch vormgegeven station (piramide). Doelgroepen; reizigers en zakelijke relatiegroepen. Er werden concepten ontwikkeld gericht op deze doelgroepen. Het publieksconcept kreeg "Indiana Jones"-achtige trekken, door het publiek live mee te voeren tijdens een ontdekkingsreis door het stations-gebouw. Compleet met acteurs, imposante Egyptische bouwwerken en een uniek klank- en lichtspel. De zakelijke relatiegroepen, waaronder de Raad van Commissarissen, NS en de minister van Verkeer en Waterstaat, werden op een theatrale wijze onthaald in de lokale Schouwburg. Veel media en journaalaandacht brachten het nieuwe elan van de NS voor het voetlicht. Activiteiten: Concept eventsmanagement, audio-visuele hulpmiddelen, mediaplanning en PR- en communicatieadviezen.

 

Klant:       FDC Hypotheek adviseurs
Project:      Communicatiemanagement 

www.fdcadviseurs.nl

FDC Hypotheek adviseurs is één van de grootste hypotheekadviesorganisaties in Nederland. SC werd gevraagd het communicatiemanagement voor de organisatie te voeren. Op dat moment bestond FDC uit 30 kantoren, verspreid over het land. Er werd een marketing-communicatiecampagne opgezet, gericht op groei van de organisatie, helderheid over de productpropositie en versterking van de interne- en externe communicatie. Tevens werd de basis van een imagocampagne gelegd. De organisatie groeide naar ruim 65 kantoren.

Activiteiten: Ontwikkeling van een sponsorcampagne, lokale relatiemarketing, advertising, nieuwsbrieven, ontwikkelen van een huisstijlhandboek, factsheets en directieklankbord.

 

Klant:       Woningbeheer NV
Project:      Privatisering 

www.woningbeheer.com

Woningbeheer NV beheert meer dan 10.000 woningen in Haaglanden. De organisatie maakte zich los van de gemeente Den Haag en gaat verder als een private instelling. Deze overgang werd communicatief begeleid door SC. Prominente sprekers uit de onroerendgoedsector verzorgen een introductieseminar. Media-exposure wordt gerealiseerd, uiteenlopende communicatiemiddelen verschijnen. Van outdoor media tot een voorlichtings-brochure.

Activiteiten: Eventsorganisatie, introduceren nieuwe brochure, persberichten, symposium organisatie, interne communicatie.

 

Klant:       Flexmen personeelsdiensten
Project:      Communicatiemanagement 

www.flexmen.nl

Flexmen is één van de grootste en toonaangevende personele diensverleners binnen de voedings- en genotsmiddelenindustrie. SC ontwikkelde voor Flexmen een communicatieplan. En is dagelijkse klankbord daar waar het gaat om marketing- en communicatieadviezen.

Activiteiten: Huisstijlbewaking, outdoor promotion, fleetmarking, internetsite, ontwikkelen van de corporate brochure, personeelsadvertenties, mailings en beurspresentaties.

 

Klant:       Vereniging van Effectenbezitters – VEB
Project:      corporate identity

www.veb.net

De VEB is spreekbuis voor de particuliere effectenbezitter in Nederland. Ook is zij aanspreekpunt voor veel media. De VEB wil haar imago verjongen en middelen aanmaken om haar achterban beter te bereiken. Straver Communicatie schrijft een communicatieplan, ontwikkeld concepten en een nieuwe huisstijl .

Activiteiten: huisstijl, brochure-, radio-, advertentie-concepten en communicatiestrategie.

 

Klant:       Gemeente Rijswijk
Project:      Verzelfstandiging van Rijswijkse Schouwburg 

www.gemeenterijswijk.nl

De Rijswijkse Schouwburg is een onderdeel van de gemeente Rijswijk. In de kerntakennota wil de gemeente de Rijswijkse Schouwburg verzelfstandigen. SC stelt een plan van aanpak op met invalshoeken als exploitatie, fondsen en sponsorwerving, cultuur- marketing- en derdenverhuur. Tevens werden de voorwaarden voor een haalbaarheidsstudie opgesteld.

Activiteiten: Interviews met politieke en gemeentelijke verantwoordelijkheden, desk research en rapportage.