Nieuwsbrief

Straver in (ter) actie

Thema: Huisstijl

 

Beleveniscommunicatie. Wat is er aan de hand?

Handig spelen grote merken in op evenementen om de consument in een juiste stemming te brengen en te bereiken. Ze het gevoel over hun producten te laten ervaren. Zintuigen te prikkelen. Live communicatie dus.

Internet rol

Daar waar juist evenementen de echte fysieke communicatie als ultieme vorm van direct marketing bedrijft, verbleekt de ’gevoelsinteractie’ van internet. Simpel, omdat het niet alle menselijke zintuigen activeert. De invulling van driedimensionaal communiceren via evenementen is dan ook een totaal andere manier van denken.

 

Rendement uit evenement

De eis dat evenementen vooral rendement moeten opleveren, groeit ook. Het effect van deze vorm van live of merkcommunicatie is meetbaar en niet alleen in bezoekersaantallen. In dat inzichtelijk maken, schuilt de toegevoegde waarde van de echte professionele bureaus voor beleveniscommunicatie. Weg van alleen operationeel organiseren. Maar adviseren over en organiseren van creatieve, tactische en strategische concepten voor de lange termijn. En dus ook bedrijven ondersteunen bij de ‘make of buy’ (sponsor) beslissing van een eigen corporate event.

 

 

Een nader kennismaking met ………

Anke Peters, is verantwoordelijk voor de activiteiten Beleveniscommunicatie. Zij werkte onder meer voor de Vara, was account manager bij het organisatiebureau Peters & Ter Linde, en werkte voor Business PR en Amsterdam RAI.

Wat zijn de verschillen tussen live- en beleveniscommunicatie?

Inmiddels worden er allerlei nieuwe termen gebruikt voor beleveniscommunicatie. Van live communicatie, brandentertainment en events tot sponsoring, face to face communicatie.Het zijn niet meer dan synoniemen.

 

Op wie richten jullie je met beleveniscommunicatie?

Uit onderzoek is gebleken dat met name reclame- en PR bureaus, maar ook de grote merken, uitgevers en de RTVmedia actief (willen) zijn met belevenis-communicatie. Zij zoeken onderscheidende vormen van communicatie en productbeleving. Juist hen bieden wij aanvullende expertise, operationele capaciteit, klankbord en concepten.

Wat bieden jullie aan?

Wij bieden drie diensten. Ten eerste conceptontwikkeling. Met name creatief en adviserend van aard. Vervolgens behoort het opstellen van begrotingen en de traffic tot de taken. Ten slotte – of misschien wel als eerste- bieden wij eventsmarketing- en sponsoring.

Waar ligt jullie ervaring?

Onze expertise van de laatste 20 jaar ligt voornamelijk in de sectoren cultuur, vrije tijdsmarkt, media en entertainment. Kortom, Pret-gebieden die nu steeds actueler worden voor de “overwerkte consument”.

Wat is de relatie tussen events en internet?

Beide zijn interactief. Events kenmerken zich door het ondergaan van een gevoel. Het emotionele component. Dat mist internet. Terwijl internet juist weer uitblinkt in informatiemonitoring en database koppelingen. Beide sterkten willen wij integreren.

Op welke project ben je echt trots?

Ondanks dat het enige jaren geleden is, zijn we trots op onze sponsorcase Martell Cognac met de muziekgroep Flairck. Deze was trendsettend in een onontgonnen markt. Dit concept is genomineerd als sponsorcase van het jaar. Mede omdat deze campagne werkelijk bijgedragen heeft aan omzetstijging.

 

Recente projecten

Een greep uit de projecten in de zomer van 2000:

 • De marketing- en communicatiestrategie rond de ontwikkeling van een nieuw financieel product voor de ING Groep

 • Internetconcept ontwikkelen voor Postbank-Zakelijk

 • Projectmanagement van een kunstproject in de Gemeente Utrecht

 • Corporate identitycampagne voor de Vereniging van Effecten-bezitters (VEB)

 • Een internetsite, kick off meetings en een internationale lijn van brochures voor Flexmen personeelsdiensten.

En natuurlijk is Straver Communicatie dagelijks volop actief als communicatiemanager en klankbord voor vaste opdrachtgevers. Worden nieuwsbrieven geschreven, internetredactie gevoerd, een congres georganiseerd, de beursdeelname geregeld en de arbeidsmarktadvertenties geregeld.

 

Straver en beleveniscommunicatie

De laatste 20 jaren bedenkt Straver (Communicatie) concepten, is verantwoordelijk voor het eventsmanagement, geeft media-adviezen en verricht marktmonitoring.

Straver adviseerde en (mede) initieerde onder meer projecten voor/als: The European Festivities, Parkpop, Koninginnenach, Haagsche Paardendagen, Uitmarkt Den Haag, Jaap van Zweden concerts, Het Nederlandse Rode Kruis, de Haagse Koopwoningenbeurs, Nieuwsblad Nu Altijd in de buurt show, Martell cognac, Radio Noordzee, Mercedes, Citroen, HBG, AXA Equity, en vele anderen.

 

Straver streeft naar…….

De winst voor bedrijven ligt er nu in, in de huid te kruipen van de doelgroep. Waarom steeds op zoek naar nieuwe klanten? Terwijl het veel makkelijker is mee te groeien met bestaande klanten en deze als ambassadeur voor jouw onderneming nieuwe deuren te laten openen.

Klanten vergelijken inmiddels zelf via internet. Willen niet meer gezocht wórden. Daarom zal het noodzakelijk zijn te communiceren over het échte onderscheid. Bijvoorbeeld - hoe staat de onderneming in de maatschappij? Daar gaat het om. Mensen doen zaken met mensen. Daarin schuilt de kracht van face to face- of beleveniscommunicatie. Menselijke interactie dus.

Wij zijn ook meer op zoek naar fun. Pret! Wij willen geëntertaind worden.

Dat gegeven maakt evenementen tot marketingtool bij uitstek. Daar worden namelijk de juiste omstandigheden gecreëerd om de doelgroep ‘ja’ te laten zeggen, tegen het gevoel dat de fabrikant weet op te roepen.

Onder die gemoedstoestand is veel te “verkopen”. Als de beleving daaromheen maar goed is.

Dit gevoel gaat in de toekomst het echte productonderscheidend vermogen vormen. Daarom streeft Straver al jaren voor haar opdrachtgevers naar het ‘bereiken, beroeren en binden’ van de doelgroep

Tips, tools & visie

Om beleveniscommunicatie marketingtechnisch te laten slagen, volgen wij de 5 P’s!

 • Participatie: Actief betrekken

 • Prikkeling: “Fysiek” beleven

 • Publiciteit: Media inschakelen

 • Peilen: Onderzoek doen / enquêtes houden

 • Populariteit: Herhalen

 

Productplacement

 

Publieksevenement Cultuurmanifestatie

 

Visitekaartje

Voor Straver Communicatie werkt een team van producers, conceptmakers, adviseurs, vormgevers en redacteuren. De dienstverlening van Straver Communicatie omvat onder meer:

1.Media- Ontwikkelen van PR- middelen

2.Marketing: Onderzoeksfuncties

3.Communicatiemanagement: Dagelijkse regie 4.

Eventsmanagement: Adviserend en creatief

 

 

Bedenkt eer ge begint!

Naast de marketingtechnische aspecten zijn de organisatorische aspecten even noodzakelijk om evenementen of sponsoring te laten welslagen. Het tijdig (her)kennen van de valkuilen en voetangels is onontbeerlijk.

Vormen van evenementen.

In beginsel hebben bedrijven bij beleveniscommunicatie keuze uit twee mogelijk-heden. Zich als sponsor verbinden aan een bestaand evenement. Sponsoring is vaak een “buy-beslissing”.Of het exclusief ontwikkelen of kopen van een evenement. De laatste jaren zien grote merken steeds meer de publiciteitswaarde van eigen evenementen.

Media-aandacht

Het creëren van dergelijke evenementen vraagt veel kennis van communicatie, doelgroepen, media, interactie en het genereren van traffic. Maar ook logistieke kunde om dergelijke projecten (publicitair) verantwoord te organiseren. Straver Communicatie heeft die kennis en ervaring.

Kennis en kunde

Beleveniscommunicatie-consultants opereren op het snijvlak tussen communicatie- en media adviseur, eventsmanager, imagoraadgever en directieklankbord. Het is een vak voor communicatiegeneralisten. Analytisch, creatief en met organisatorisch vermogen. En met kennis van de financiële kant van de zaak! Met gevoel voor trends en weten wat mensen echt boeit.

 

Kantoor media, marketing en communicatiemanagement
Herenstraat 24, 2282 BT Rijswijk
Tel.: 070 – 390 74 74, Fax: 070 – 3989089

Kantoor beleveniscommunicatie en leisure & marketing 
Raadhuisplaza 23, 5473 CX Heeswijk- Dinther 
Tel.;0413-209 011 Fax.; 0413-209 192

e-mail:  info@stravercommunicatie.nl
internet: www.stravercommunicatie.nl 

Vorige Straver Communicatie: Nieuwsbrief